Upravljanje projektima

Specializiran sistem za projektno vodenje.

Upravljanje projektima - Sveobuhvatan pregled projekata i zadataka

Kabi Projekti je sistem za upravljanje projektima koji vam omogućava da preuzmete kontrolu i savršeno organizujete posao u svojoj kompaniji. Nedovršeni radovi i kašnjenja su stvar prošlosti.
Upravljanje projektom vam omogućava da jednostavno:

 • Dodajte neograničen broj projekata
 • Nadzor nad radom zaposlenih
 • Jednostavno raspoređivanje zadataka među zaposlenima
 • Planiranje rada
 • Određivanje prioriteta
 • Snimanje rokova projekata

Na ovaj način ćete povećati efikasnost i zadovoljstvo kupaca.

projektno-vodenje_1/Group-434
Upravljanje projektima - Sveobuhvatan pregled projekata i zadataka

Napredan sistem izveštavanja

Napredni sistem izveštavanja omogućava pažljivo praćenje razvoja projekta. U svakom trenutku ćete znati na kojim se projektima radi, na kakvim se zadacima radi i ko je odgovoran za njihovo izvođenje. Pored toga, možete da proverite koliko je sati posvećeno pojedinačnom projektu, klijentu ili zaposlenom. Takođe možete jednostavno izvesti (eksportovati) izveštaje.

Sistem izveštavanja je modularan, što znači da se može prilagoditi željama klijenta.

projektno-vodenje_1/Group-4341
Napredan sistem izveštavanja

Organizacija posla pomoću kalendara zadataka

Pored projekta, sav rad se beleži i u kalendaru zadataka. Svaki korisnik u osnovi ima svoj kalendar zadataka. Kabi Projekti takođe pružaju pregled kalendara zaposlenih, radi jednostavnije koordinacije posla. Uz pomoć kalendara možete brzo popuniti svoje radno vreme i jednostavno rezervirati termin sastanka.

Kalendar zadataka se jednostavno može povezati:

 • Sa pametnim telefonima
 • Uz Google ili Outlook kalendar
projektno-vodenje_1/Group-4313
Organizacija posla pomoću kalendara zadataka

Gantogram – postignuća

Uz pomoć Gantovog grafikona ili grafikona sa postignućima (eng. milestone), jednostavno ćete moći vizuelno da prikažete napretka svakog projekta. Pre započinjanja projekta postavite posredne ciljeve ili milestone-ove koje možete povezati sa zadacima. Na ovaj način donećete pametnije odluke i preusmeriti posao u slučaju nepoštovanja planiranog vremenskog okvira.

projektno-vodenje_1/Group-4318
Gantogram – postignuća

Povezanost sa sistemom evidentiranja radnog vremena

Ako želite da u potpunosti optimizujete i digitalizujete poslovanje svoje kompanije, pored sistema upravljanja projektima, preporučujemo i upotrebu Kabi sistema registracije i evidencije radnog vremena. Koristeći evidenciju radnog vremena i prisustva, videćete koliko dugo ste vi, vaši zaposleni ili vaši saradnici na poslu.

Zajedno sa korišćenjem sistema za upravljanje projektima, imaćete prikaz:

 • Koliko ste vremena radili na pojedinim projektima
 • Koliko ste vremena potrošili na pojedinačne zadatke
 • Koliko ste vremena proveli na poslu

Na ovaj način ćete moći da povećate efikasnost u svom preduzeću, jer ćete lakše planirati svoj rad i moći ćete maksimalno iskoristiti sve raspoložive resurse.

Evidenca delovnega časa
projektno-vodenje_1/Group-4322
Povezanost sa sistemom evidentiranja radnog vremena

Rad na daljinu

Sve funkcionalnosti sistema su vam dostupne - bilo gde i bilo kada

Kabi Projekti je sistem za upravljanje projektima koji se nalazi u oblaku. To znači da vam za rad na računaru ne trebaju program ili aplikacija. Sistem za upravljanje projektima dostupan je bilo gde i bilo kada, što znači da ste potpuno nezavisni od lokacije posla i softvera. Zato su Kabi Projekti odlično sredstvo za sve one koji rade na daljinu ili od kuće.

Želim ponudbo
projektno-vodenje_1/Group-622
projektno-vodenje_1/Group-633
Rad na daljinu